Nagano Nihon-Musen Case Mica caps 0.08UF/1KV ¥15,400/Each

長野日本無線製ケースマイカコンデンサ。0.08UF/1KV。金額は1個分。